2014-09-11

Zamówienia publiczne w KW PSP

W tej kategori publikowane są zamówienia publiczne realizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku począwszy od 12 września 2014 roku (przejdź do wykazu zamówień publicznych)

Z uwagi na zmianę serwisu Biuletynu Informacji Publicznej KW PSP archiwalne zamówienia publiczne będą dąstępne wyłacznie jako informacje publiczne udzielane na wniosek.

Informacje o zamówienia publicznych udzielanych bez stosowania  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (w szczególnoiści w trybie okreslonym w art 4 pkt 8 ww. ustawy) publikowane są w zakładce Zamówienia bez stosowania PZP.