Lista artykułów

Nazwa artykułu
Plan kontroli na 2019 r.
Plan kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku na 2019
rok.
18.03.2019 więcej
Plan kontroli na 2018 rok
Plan kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku na 2018
rok.
30.01.2018 więcej
Plan kontroli na 2017 rok
Plan kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku na 2017
rok w załączonym pliku.
03.01.2017 więcej
Wyniki kontroli zewnętrznych z 2016 roku
Wyniki prowadzonych w 2016 roku w KW PSP w Białymstoku kontroli
zewnętrznych.
24.03.2016 więcej
Plan kontroli na 2016 rok
Plan kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku na 2016
rok w załączonym pliku.
04.02.2016 więcej
Plan kontroli na 2015 rok
Plan kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku na 2015
rok
10.12.2014 więcej
Sprawozdanie z kontroli wykonanych w 2013 roku
Sprawozdanie z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w 2013 roku
01.09.2014 więcej
Aneks do planu kontroli na 2014 rok
Aneks nr 1 do Planu Kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w
Białymstoku na rok 2014
01.09.2014 więcej
Plan kontroli na 2014 rok
Plan kontroli KW PSP w Białymstoku na 2014 rok
01.09.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się