Lista artykułów

Nazwa artykułu
Plan kontroli na 2017 rok
Plan kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku na 2017
rok w załączonym pliku.
03.01.2017 więcej
Wyniki kontroli zewnętrznych z 2016 roku
Wyniki prowadzonych w 2016 roku w KW PSP w Białymstoku kontroli
zewnętrznych.
24.03.2016 więcej
Plan kontroli na 2016 rok
Plan kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku na 2016
rok w załączonym pliku.
04.02.2016 więcej
Plan kontroli na 2015 rok
Plan kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku na 2015
rok
10.12.2014 więcej
Sprawozdanie z kontroli wykonanych w 2013 roku
Sprawozdanie z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w 2013 roku
01.09.2014 więcej
Aneks do planu kontroli na 2014 rok
Aneks nr 1 do Planu Kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w
Białymstoku na rok 2014
01.09.2014 więcej
Plan kontroli na 2014 rok
Plan kontroli KW PSP w Białymstoku na 2014 rok
01.09.2014 więcej