2014-09-01

Status prawny KW PSP

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (KW PSP) jest jednostką budżetową i urzędem przy pomocy którego Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wykonuje swoje zadania. Statut  KW PSP jest nadawany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w drodze Zarządzenia. Strukturę, wykaz stanowisk oraz zadania KW PSP są określone w regulaminie organizacyjnym.