Lista artykułów

Nazwa artykułu
Pomoc publiczna za 2016 rok
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
nie udzieliła w 2016 roku pomocy publicznej.
22.06.2017 więcej
Pomoc publiczna - I półrocze 2016 roku
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
nie udzieliła w I-ym półroczu 2016 roku pomocy publicznej.
18.07.2016 więcej
Pomoc publiczna za 2015 rok
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
nie udzieliła w 2015 roku pomocy publicznej.
01.02.2016 więcej
Pomoc publiczna - I półrocze 2015 roku
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
nie udzieliła w I-ym półroczu 2015 roku pomocy publicznej.
21.07.2015 więcej
Pomoc publiczna za 2014 rok
Informacje o pomocy publicznej w KW PSP za 2014 rok
26.02.2015 więcej
Pomoc publiczna - I półrocze 2014 roku
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
nie udzieliła w I-ym półroczu 2014 roku żadnej pomocy
publicznej.
25.09.2014 więcej