Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
W załączonych plikach publikujemy oświadczenia majątkowe
Komendantów Powiatowych i Miejskich PSP z terenu województwa
podlaskiego za 2017 rok.
23.01.2018 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
W załączonych plikach publikujemy oświadczenia majątkowe
Komendantów Powiatowych i Miejskich PSP z terenu województwa
podlaskiego za 2016 rok.
28.02.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
Oświadczenia majątkowe Komendantów Powiatowych i Miejskich PSP
z terenu województwa podlaskiego za 2015 rok.
26.02.2016 więcej
Oświadczenia składane na żądanie przełożonego
Oświadczenia o stanie majątkowym składane na żądanie
przełożonego w związku z objęciem stanowiska Komendanta
Powiatowego lub Miejskiego PSP
21.04.2015 więcej
Rozwiązanie stosunku służbowego
Oświadczenia majątkowe Komendantów Powiatowych i Miejskich PSP
składane w związku z rozwiązaniem stosunku służbowego.
24.02.2015 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
Oświadczenia majątkowe Komendantów Powiatowych i Miejskich PSP
z terenu województwa podlaskiego za 2014 rok.
24.02.2015 więcej