Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie finansowe za 2019 r
Sprawozdanie finansowe za 2019 r
07.05.2020 więcej
Sprawozdanie finansowe Komendy Wojewódzkiej PSP za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe Komendy Wojewódzkiej PSP za 2018 r.
10.05.2019 więcej
Realizacja budżetu za 2016 rok
W załączonym pliku prezentujemy wykonanie wydatków budżetu
państwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w
Białymstoku za 2016 rok.
22.06.2017 więcej
Realizacja budżetu za I pólrocze 2016 roku
W załączonym pliku prezentujemy wykonanie wydatków budżetu
państwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w
Białymstoku za I półrocze 2016 roku.
18.07.2016 więcej
Realizacja budżetu za 2015 rok
W załączonym pliku prezentujemy wykonanie wydatków budżetu
państwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w
Białymstoku za 2015 rok.
01.02.2016 więcej
Realizacja budżetu - I półrocze 2015 roku
Realizacja budżetu Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku w I
półroczu 2015 roku
21.07.2015 więcej
Wykonanie budżetu za 2014 rok
Wykonanie wydatków budżetu państwa Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku za 2014 rok
26.02.2015 więcej
Realizacja budżetu - I półrocze 2014 roku
Realizacja budżetu Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku w I
półroczu 2014 roku
25.09.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się