2014-09-01

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Adres do korespondencji:

15-062 Białystok
ul. Warszawska 3

NIP: 542-021-11-95

Wykaz ważniejszych numerów telefonów:

Sekretariat:

Tel.: 85 670 27 53, 85 670 27 38
fax.: 85 653 72 16

Stanowisko Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:

Tel.: 85 670 27 50
fax.: 85 653 74 44

Wydział Operacyjny:

Tel.: 85 670 27 61,  85 670 27 71, 85 670 27 74, 85 670 27 13

Wydział Organizacji i Nadzoru:

Tel.: 85 670 27 54, 85 670 27 86, 85 670 27 17, 85 670 27 23

Wydział Finansów:

Tel.: 85 670 27 56, 85 670 27 30, 85 670 27 36, 85 670 27 69, 85 670 27 31, 85 670 27 67
Fax.: 85 670 27 68

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy:

Tel.: 85 670 27 59, 85 670 27 73

Wydział Kadr:

Tel.: 85 670 27 62, 85 670 27 14, 85 670 27 19, 85 670 27 55

Wydział Techniczny:

Tel.: 85 670 27 58, 85 670 27 77, 85 670 27 10, 85 670 44 42, 85 670 27 05

Wydział Kwatermistrzowski:

Tel.: 85 670 27 76, 85 670 27 63, 85 670 27 70, 85 670 27 80

Samodzielne stanowisko ds. informacji niejawnych i spraw obronnych:

Tel.: 85 670 27 72

Ośrodek Szkolenia (siedziba -  Łapy, ul. Płonkowska 1)

Tel.: 85 715 81 00, 85 715 81 01, 85 715 81 02, 85 715 81 03, 85 715 81 04
Fax.: 85 715 81 07

Samodzielne stanowisko ds. polityki informacyjnej (Rzecznik Prasowy):

Tel.: 85 670 27 11