2014-09-01

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

 

Adres do korespondencji:

15-062 Białystok
ul. Warszawska 3

NIP: 542-021-11-95

 

Wykaz ważniejszych numerów telefonów:

Sekretariat:

Tel.: 85 670 27 53, 85 670 27 38
fax.: 85 653 72 16

 

Stanowisko Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:

Tel.: 85 670 27 50
fax.: 85 653 74 44

 

Wydział Operacyjny:

Tel.: 85 670 27 61,  85 670 27 71, 85 670 27 74, 85 670 27 13

 

Wydział Organizacji i Nadzoru:

Tel.: 85 670 27 54, 85 670 27 86, 85 670 27 17, 85 670 27 23

 

Wydział Finansów:

Tel.: 85 670 27 56, 85 670 27 30, 85 670 27 36, 85 670 27 69, 85 670 27 31, 85 670 27 67
Fax.: 85 670 27 68

 

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy:

Tel.: 85 670 27 59, 85 670 27 73

 

Wydział Kadr:

Tel.: 85 670 27 62, 85 670 27 14, 85 670 27 19, 85 670 27 55

 

Wydział Techniczny:

Tel.: 85 670 27 58, 85 670 27 77, 85 670 27 10, 85 670 44 42, 85 670 27 05

 

Wydział Kwatermistrzowski:

Tel.: 85 670 27 76, 85 670 27 63, 85 670 27 70, 85 670 27 80

 

Ośrodek Szkolenia (siedziba -  Łapy, ul. Płonkowska 1)

Tel.: 85 715 81 00, 85 715 81 01, 85 715 81 02, 85 715 81 03, 85 715 81 04
Fax.: 85 715 81 07

 

Samodzielne stanowisko ds. polityki informacyjnej 

Tel.: 85 670 27 11, 85 670 27 72

 

Inspektor Ochrony Danych

mł. bryg. Marcin Janowski

Tel: 85 670 27 11, e-mail: iod@straz.bialystok.pl

 

Rzecznik Prasowy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Tel: 85 670 27 54, e-mail: rzecznik@straz.bialystok.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się