2014-09-01

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

 

Adres do korespondencji:

15-062 Białystok
ul. Warszawska 3

NIP: 542-021-11-95

 

Wykaz ważniejszych numerów telefonów:

Sekretariat:

Tel.: (47) 711 70 10,
fax.: (85) 653 72 16, (47) 711 70 09,

 

Stanowisko Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:

Tel.: (47) 711 70 01
fax.: (47) 711 70 03

 

Wydział Operacyjny:

Tel.: (47) 711 70 15(47) 711 70 16, (47) 711 70 17, (47) 711 70 18, (47) 711 70 06

 

Wydział Organizacji i Nadzoru:

Tel.: (47) 711 70 30, (47) 711 70 32, (47) 711 70 33, (47) 711 70 34

 

Wydział Finansów:

Tel.: (47) 711 70 25, (47) 711 70 26, (47) 711 70 27, (47) 711 70 28, (47) 711 70 29(47) 711 70 90
Fax.: (47) 711 70 91

 

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy:

Tel.: (47) 711 70 20, (47) 711 70 21, (47) 711 70 22

 

Wydział Kadr:

Tel.: (47) 711 70 35, (47) 711 70 36, (47) 711 70 37, (47) 711 70 38,

 

Wydział Techniczny:

Tel.: (47) 711 70 45, (47) 711 70 46, (47) 711 70 47, (47) 711 70 48

 

Wydział Kwatermistrzowski:

Tel.: (47) 711 70 40, (47) 711 70 41, (47) 711 70 42, (47) 711 70 43, (47) 711 70 44

 

Ośrodek Szkolenia (siedziba -  Łapy, ul. Płonkowska 1)

Tel.: (47) 711 70 51, (47) 711 70 52, (47) 711 70 57, (47) 711 70 56, (47) 711 70 54, (47) 711 70 53
Fax.: (47) 711 70 55

 

Samodzielne stanowisko ds. polityki informacyjnej 

Tel.: (47) 711 70 76, (47) 711 70 77

 

Inspektor Ochrony Danych

mł. bryg. Marcin Janowski

Tel: (47) 711 70 76, e-mail: iod@straz.bialystok.pl

 

Rzecznik Prasowy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Tel: (47) 711 70 76, e-mail: rzecznik@straz.bialystok.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się