2014-09-01

Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku

Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Komendanci:

 • Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
  bryg. mgr Sebastian Zdanowicz
  - na stanowisku od dnia 08.08.2020 r., nr telefonu służbowego - 47 711 70 10     
 • p.o. Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
  - st. bryg. mgr inż. Robert Tadeusz Dzierżek
  - na stanowisku od 01.10.2020 r., nr telefonu służbowego - 47 711 70 10
 • Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
  - st. bryg. mgr inż. Andrzej Sobolewski
  - na stanowisku od dnia 15.03.2012 r., nr telefonu służbowego- 47 711 70 10

Naczelnicy Wydziałów KW PSP w Białymstoku:

 • Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru - st. bryg. Tomasz Gierasimiuk, nr telefonu służbowego - 47 711 70 30;
 • Naczelnik Wydziału Kadr - st. bryg. Krzysztof Konicki, nr telefonu służbowego - 47 711 70 35;
 • Naczelnik Wydziału Finansów - mgr Małgorzata Osiecka,  nr telefonu służbowego - 47 711 70 25;
 • Naczelnik Wydziału Operacyjnego - bryg. Marcin Wierel nr telefonu służbowego - 47 711 70 15;   
 • Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego - st. bryg. Grzegorz Lisowski, nr telefonu służbowego - 47 711 70 20;
 • Naczelnik Wydziału Technicznego - st. bryg. Tomasz Szymaniuk, nr telefonu służbowego - 47 711 70 45;      
 • Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego - mł. bryg.  Marek Solarski, nr telefonu służbowego - 47 711 70 40;
 • Naczelnik Ośrodka Szkolenia - st. kpt. Wojciech Kusznerko, nr telefonu służbowego - 47 711 70 51       

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się