2015-02-23

Jednostki PSP województwa podlaskiego

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku

bryg. mgr Sebastian Zdanowicz – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok

tel. 47 711 70 10, fax. 47 711 70 09, 85 653 72 16, kwpsp@straz.bialystok.pl

http://straz.bialystok.pl/

 

Komenda Miejska PSP w Białymstoku

st. bryg. Paweł Ostrowski – p.o. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok

47 711 72 10, kmpspbk@straz.bialystok.pl

http://www.bialystok.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Miejska PSP w Łomży

st. bryg. Dionizy Krzyna – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

ul.Sikorskiego 48/94, 18-400 Łomża

47 711 74 10, kmpsplo@straz.bialystok.pl, kmpsplo@straz.lomza.pl

http://www.straz.lomza.pl/

 

Komenda Miejska PSP w Suwałkach

bryg. Arkadiusz Buchowski  – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach

ul. Wincentego Witosa 10, 16-400 Suwałki

47 711 75 10, sekretariat@kmpsp.suwalki.pl

http://straz.suwalki.internetdsl.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Augustowie

st. bryg. Leszek Krzyżewski   – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie

ul. Brzostowskiego 2, 16-300 Augustów

47 711 80 10, kppspau@straz.bialystok.pl

http://www.augustow.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim

st. bryg. Waldemar Kudrewicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

ul. Poniatowskiego 11, Bielsk Podlaski

47 711 80 60, kppspbp@straz.bialystok.pl

http://www.bielskpodlaski.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Grajewie

st. kpt. Andrzej Beczko – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

ul. Wojska Polskiego 74, 19-203 Grajewo

47 711 81 10, kppspgr@straz.bialystok.pl

http://www.grajewo.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce

bryg. Piotr Koszczuk – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

ul. 11-go Listopada 4, 17-200 Hajnówka

47 711 81 60, kppspha@straz.bialystok.pl

http://www.strazhajnowka.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Kolnie

st. bryg. Paweł Pupek  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie

ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno

47 711 82 10, kppspko@straz.bialystok.pl

http://kolno.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Mońkach

bryg. Dariusz Koc  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki

47 711 82 60, kppspmo@straz.bialystok.pl

http://www.monki.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Sejnach

bryg. Artur Przeborowski  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach

ul. Strażacka 2, 16-500 Sejny

47 711 83 10, kppspse@straz.bialystok.pl

http://www.psp.sejnet.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Siemiatyczach

st. bryg. Jerzy Sitarski  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach

ul. 11 Listopada 31, 17-300 Siemiatycze

47 711 83 60, kppspsi.wo@straz.bialystok.pl

http://www.siemiatycze.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Sokółce

st. bryg. Dariusz Wojtecki  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce

ul. Plac Kościuszki 4, 16 - 100 Sokółka

47 711 84 10, kppspso@straz.bialystok.pl

http://www.sokolka.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Maz.

bryg. Adam Frankowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Mickiewicza 6, 18-200 Wysokie Maz.

47 711 84 60, kppspwm@straz.bialystok.pl

http://www.wysokiemazowieckie.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Zambrowie

bryg. Maciej Krajewski  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie

ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów

47 711 85 11, kppspza@straz.bialystok.pl

http://straz.zambrow.org/

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się