2015-02-23

Jednostki PSP województwa podlaskiego

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku

nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok

(085) 653 73 28, (085) 653 72 16, kwpsp@straz.bialystok.pl

http://straz.bialystok.pl/

 

Komenda Miejska PSP w Białymstoku

st. bryg. Robert Wierzbowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok

(085) 653-74-53, (085) 676 99 99, kmpspbk@straz.bialystok.pl

http://www.bialystok.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Miejska PSP w Łomży

st. bryg. Dionizy Krzyna – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

ul.Sikorskiego 48/94, 18-400 Łomża

(086) 215 02 20, (086) 216 13 63, kmpsplo@straz.bialystok.pl, kmpsplo@straz.lomza.pl

http://www.straz.lomza.pl/

 

Komenda Miejska PSP w Suwałkach

mł. bryg. Arkadiusz Buchowski  – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach

ul. Pułaskiego 73, Suwałki

(087) 567 80 17, (087) 564 16 61, sekretariat@kmpsp.suwalki.pl

http://straz.suwalki.internetdsl.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Augustowie

st. bryg. Leszek Krzyżewski   – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie

ul. Brzostowskiego 2, 16-300 Augustów

(087) 643 81 10, (087) 643 81 35, kppspau@straz.bialystok.pl

http://www.augustow.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim

st. bryg. Waldemar Kudrewicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

ul. Poniatowskiego 11, Bielsk Podlaski

(085) 731 91 01, (085) 731 91 09, kppspbp@straz.bialystok.pl

http://www.bielskpodlaski.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Grajewie

st. bryg. Andrzej Jabłoński  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

ul. Wojska Polskiego 74, 19-203 Grajewo

(086) 272 32 81, kppspgr@straz.bialystok.pl

http://www.grajewo.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce

bryg. Piotr Koszczuk – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

ul. 11-go Listopada 4, 17-200 Hajnówka

(085) 682 95 80, (085) 682 95 81, kppspha@straz.bialystok.pl

http://www.strazhajnowka.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Kolnie

bryg. Paweł Pupek  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie

ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno

(086) 278 91 00, kppspko@straz.bialystok.pl

http://kolno.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Mońkach

mł. bryg. Krzysztof Stachurski  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki

(085) 727 81 01, (085) 727 81 08, kppspmo@straz.bialystok.pl

http://www.monki.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Sejnach

mł. bryg. Artur Przeborowski  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach

ul. Strażacka 2, 16-500 Sejny

(087) 516 38 30, (087) 516 38 50, kppspse@straz.bialystok.pl

http://www.psp.sejnet.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Siemiatyczach

st. bryg. Jerzy Sitarski  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach

ul. 11 Listopada 31, 17-300 Siemiatycze

(085) 656 52 00, (085) 656 52 10, kppspsi.wo@straz.bialystok.pl

http://www.siemiatycze.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Sokółce

st. bryg. Dariusz Wojtecki  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce

ul. Plac Kościuszki 4, 16 - 100 Sokółka

(085) 722 99 00, (085) 722 99 03, kppspso@straz.bialystok.pl

http://www.sokolka.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Maz.

st. bryg. Andrzej Koc  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Mickiewicza 6, 18-200 Wysokie Maz.

(086) 275 81 00, (086) 275 81 09, kppspwm@straz.bialystok.pl

http://www.wysokiemazowieckie.straz.bialystok.pl/

 

Komenda Powiatowa PSP w Zambrowie

bryg. Maciej Krajewski  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie

ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów

(086) 276 31 80, (086) 276 31 89, kppspza@straz.bialystok.pl

http://straz.zambrow.org/

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się