2014-09-11

Informacja niedostępna w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek petenta. Wnioski można składać drogą elektroniczną, faksem lub bezpośrednio w KW PSP w Białymstoku (pok. 102 - sekretariat) w godzinach pracy urzędu. Informacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.