Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dług publiczny za 2016 rok
Według danych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
22.06.2017 więcej
Dług publiczny - I półrocze 2016 roku
Według danych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
18.07.2016 więcej
Dług publiczny za 2015 rok
Według danych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
01.02.2016 więcej
Dług publiczny - I półrocze 2015 roku
Według danych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
21.07.2015 więcej
Dług publiczny za 2014 rok
Informacje o długu publicznym KW PSP w Białymstoku za 2014 rok
26.02.2015 więcej
Dług publiczny - I półrocze 2014 roku
Według danych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2014r.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
25.09.2014 więcej