Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ciężary publiczne za 2016 rok
W załączony pliku publikujemy informację na temat ciężarów
publicznych w KW PSP w Białymstoku za 2016 rok - w postaci
wykonania dochodów budżetu państwa
22.06.2017 więcej
Ciężary publiczne - I półrocze 2016 roku
W załączonym pliku publikujemy informację na temat ciężarów
publicznych w KW PSP w Białymstoku za I półrocze 2016 rok - w
postaci wykonania dochodów budżetu państwa.
18.07.2016 więcej
Ciężary publiczne za 2015 rok
W załączony pliku publikujemy informację na temat ciężarów
publicznych w KW PSP w Białymstoku za 2015 rok - w postaci
wykonania dochodów budżetu państwa.
01.02.2016 więcej
Ciężary publiczne - I półrocze 2015 roku
Ciężary publiczne - I półrocze 2015 roku
21.07.2015 więcej
Ciężary publiczne za 2014 rok
Informacje na temat ciężarów publicznych KW PSP za 2014 rok
26.02.2015 więcej
Ciężar publiczny - I półrocze 2014 roku
Ciężar publiczny - I półrocze 2014 roku
25.09.2014 więcej