Lista artykułów

Nazwa artykułu
Realizacja budżetu za 2016 rok
W załączonym pliku prezentujemy wykonanie wydatków budżetu
państwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w
Białymstoku za 2016 rok.
22.06.2017 więcej
Realizacja budżetu za I pólrocze 2016 roku
W załączonym pliku prezentujemy wykonanie wydatków budżetu
państwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w
Białymstoku za I półrocze 2016 roku.
18.07.2016 więcej
Realizacja budżetu za 2015 rok
W załączonym pliku prezentujemy wykonanie wydatków budżetu
państwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w
Białymstoku za 2015 rok.
01.02.2016 więcej
Realizacja budżetu - I półrocze 2015 roku
Realizacja budżetu Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku w I
półroczu 2015 roku
21.07.2015 więcej
Wykonanie budżetu za 2014 rok
Wykonanie wydatków budżetu państwa Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku za 2014 rok
26.02.2015 więcej
Realizacja budżetu - I półrocze 2014 roku
Realizacja budżetu Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku w I
półroczu 2014 roku
25.09.2014 więcej