DRUKUJ
2014-09-01

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

 

Adres do korespondencji:

15-062 Białystok
ul. Warszawska 3

NIP: 542-021-11-95

 

Wykaz ważniejszych numerów telefonów:

Sekretariat:

Tel.: 85 670 27 53, 85 670 27 38
fax.: 85 653 72 16

 

Stanowisko Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:

Tel.: 85 670 27 50
fax.: 85 653 74 44

 

Wydział Operacyjny:

Tel.: 85 670 27 61,  85 670 27 71, 85 670 27 74, 85 670 27 13

 

Wydział Organizacji i Nadzoru:

Tel.: 85 670 27 54, 85 670 27 86, 85 670 27 17, 85 670 27 23

 

Wydział Finansów:

Tel.: 85 670 27 56, 85 670 27 30, 85 670 27 36, 85 670 27 69, 85 670 27 31, 85 670 27 67
Fax.: 85 670 27 68

 

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy:

Tel.: 85 670 27 59, 85 670 27 73

 

Wydział Kadr:

Tel.: 85 670 27 62, 85 670 27 14, 85 670 27 19, 85 670 27 55

 

Wydział Techniczny:

Tel.: 85 670 27 58, 85 670 27 77, 85 670 27 10, 85 670 44 42, 85 670 27 05

 

Wydział Kwatermistrzowski:

Tel.: 85 670 27 76, 85 670 27 63, 85 670 27 70, 85 670 27 80

 

Ośrodek Szkolenia (siedziba -  Łapy, ul. Płonkowska 1)

Tel.: 85 715 81 00, 85 715 81 01, 85 715 81 02, 85 715 81 03, 85 715 81 04
Fax.: 85 715 81 07

 

Samodzielne stanowisko ds. polityki informacyjnej 

Tel.: 85 670 27 11, 85 670 27 72

 

Inspektor Ochrony Danych

mł. bryg. Marcin Janowski

Tel: 85 670 27 11, e-mail: iod@straz.bialystok.pl

 

Rzecznik Prasowy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Tel: 85 670 27 54, e-mail: rzecznik@straz.bialystok.pl