Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Decyzje o grupach zakładów
INFORMACJA O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 264d ust. 1
ustawy (O DECYZJACH USTALAJĄCYCH GRUPY ZAKŁADÓW, KTÓRYCH
ZLOKALIZOWANIE W NIEDUŻEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE MOŻE
SPOWODOWAĆ EFEKT DOMINA)
20.03.2017 więcej
Informacja o planowanych kontrolach
INFORMACJA O KONTROLACH PLANOWYCH W TERENIE NA ROK 2016
20.03.2017 więcej
Programy zapobiegania poważnym awariom
INFORMACJA O POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH PROGRAMACH ZAPOBIEGANIA
POWAŻNYM AWARIOM
20.03.2017 więcej
Raporty o bezpieczeństwie
INFORMACJA O ZATWIERDZONYCH RAPORTACH O BEZPIECZEŃSTWIE LUB ICH
ZMIANACH
20.03.2017 więcej
Wykaz substancji niebezpiecznych
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE,
AKTUALIZOWANYM COROCZNIE WYKAZU SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZAKŁADACH O DUŻYM RYZYKU
20.03.2017 więcej
Zgłoszenia zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
INFORMACJA O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O
ZWIĘKSZONYM RYZYKU LUB O DUŻYM RYZYKU
20.03.2017 więcej
Zewnętrzne Plany Operacyjno - Ratownicze
INFORMACJA O PRZYJĘTYCH ZEWNĘTRZNYCH PLANACH OPERACYJNO -
RATOWNICZYCH LUB ICH ZMIANACH
20.03.2017 więcej
Decyzje ustalające grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej
Decyzje ustalające grupy zakładów o zwiększonym lub dużym
ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej
13.05.2015 więcej
Rejestr substancji niebezpiecznych
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych
znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze
województwa.
27.08.2014 więcej
Wykaz zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku awarii przemysłowej
Wykaz zakładów, które zgodnie z Ustawą „Prawo ochrony
środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 przesłały zgłoszenia
właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej województwa
podlaskiego.
27.08.2014 więcej
12